Workshopmiddag

Door Ine Kuijs

Voor de laatste bijeenkomst van 2016 waren allerlei workshops gepland: zang, Tai Chi, golfpro, slapen en men kon in de zaal jeu de boules spelen met zachte ballen. Helaas was de belangstelling voor de workshops beduidend minder dan voor andere bijeenkomsten, maar er waren voldoende mensen om er een gezellige en ontspannen middag van te maken. Het was een middag, waarop je kon kiezen wat je graag wilde én waarop je meer contact kon hebben met de andere aanwezigen, dan wanneer je naar een spreker luistert.

Workshops:
– Karin Nuys gaf een introductieles Tai Chi. Er is kennis gemaakt met wat Tai Chi inhoudt. Onder leiding van Karin zijn er basisoefeningen gedaan, waarmee verschillende personen een half uur actief bezig zijn geweest. Door verschillende mensen werd het als zeer positief ervaren.
– Lia Timmer heeft slaaptips gegeven en tips om dromen te onthouden. Er werden ervaringen uitgewisseld, waarbij Xalia uitleg, toelichting en adviezen gaf. Leuk om op deze manier hiermee kennis te maken. Het is te hopen dat mensen die problemen hebben met slapen profijt gaan hebben van haar tips.
– In de zaal waren materialen neergelegd om slagen van het golfen te oefenen. Michiel Janbroers, professioneel golfer en golftrainer bij Golfclub de Haverleij, gaf korte lessen hoe te ‘putten’ en hoe bepaalde golfslagen te maken. Dit kon ter plekke worden uitgeprobeerd. Er waren mensen actief betrokken, maar ook trok het golfen kijkers. Michiel heeft samen met iemand een golfmethode ontwikkeld voor mensen met een lichamelijke beperking. Hij wil altijd een proefles geven om te kijken of golf een sport voor je is. Zie voor meer info: https://www.facebook.com/thefaceofgolf/
– Annelies van Mill-Reinhard en Christien Kemp-Reinhard hebben het plan opgepakt een zanggroep op te richten voor mensen met Parkinson en hun partners en/of begeleiders. De zanggroep gaat heten: ‘Zanggroep Spraakmakend’. Zij hebben uitleg gegeven wat hun bedoeling is: in een gezellige ontspannen sfeer samen zingen, mensen ontmoeten en met elkaar een paar fijne uurtjes hebben. Door zang worden de gezichtsspieren, de luchtwegen en de stembanden geactiveerd. Tijdens de pauze hebben we samen onder begeleiding van een accordeonist een lied gezongen.
Tweewekelijks willen ze vanaf 11 januari 2017 op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Biechten een groep gaan vormen van mensen die het fijn vinden om met elkaar te zingen. Het gaat er niet om dat je goed kunt zingen, maar om met plezier samen met muziek bezig te zijn. Er zullen bekende liedjes worden gezongen zoals bijvoorbeeld de liedjes uit ‘Ja zuster, nee zuster’ of liedjes van Boudewijn de Groot. Indien je lid van het koor zou willen worden, dan kun je contact op met Annelies van Mill, e-mailadres: Spraakmakend17@gmail.com.
– Tijdens de middag werd in een hoek van de zaal door verschillende mensen het spel jeu de boules gespeeld.

Als afsluiting van het jaar werden we in de pauze verrast door een heerlijk hapje, betaald van het geld dat Olga in oktober het Parkinsoncafé heeft geschonken. Bij het weggaan werd iedereen nog door het bestuur verrast met een kleinigheidje en een goede wens voor de komende feestdagen en voor 2017.
Een woord van dank aan iedereen die actief bezig is geweest met het organiseren van al deze activiteiten.