“We zijn er weer!!”

Door: Ine Kuijs

Aanwezig: ongeveer 20 personen, waaronder veel bekende gezichten, maar ook nieuwe gezichten. Chantal Lambooij, onze nieuwe voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Fijn dat er na zo’n lange tijd weer veel mensen zijn gekomen. Het Parkinsonteam wordt voorgesteld en ook de niet aanwezige leden van het team worden vermeld. Karin de Bont, onze oud-voorzitter, is gestopt met het Parkinsoncafé. Paul Engelkamp, een van onze vrijwilligers, is verhuisd naar het midden van het land en heeft ons ook verlaten. Leonie van Keulen, de nieuwe Parkinson verpleegkundige van het JBZ wordt voorgesteld. Zij woont deze middag bij om kennis te maken.

Daarna is er een gezamenlijke start: stilstaan bij hoe we de afgelopen tijd hebben ervaren. Chantal leest een stukje voor met de titel: ‘Ellende verheldert de essentie’. De inhoud gaat over het richten op de dingen waar het echt om gaat als je leven even ‘stilstaat’. Dat kan zijn als je de diagnose Parkinson krijgt, maar ook als je plotsklaps met een wereldwijde pandemie te maken krijgt. Er komen verschillende reacties uit de zaal, maar veel komen op hetzelfde neer.

– Het gemis van contacten, vooral met je naasten.
– Kinderen en kleinkinderen die afstand moeten houden.
– De stap om naar buiten te gaan werd voor sommigen lastiger.
– Medicijnen die het leven gaan beheersen in plaats van activiteiten die belangrijker zouden moeten zijn.
– Saaier leven, maar ook vindingrijker. Mensen werden creatiever. Bijvoorbeeld: een jarige waar je niet naar toe ging, maar die bij alle gasten een bezoekje kwam brengen.
– Geen groot feest, maar meerdere kleinere groepen waarmee je iets vierde.
– Kleinere contacten waren van belang.

Na deze introductie hebben we in groepjes van 6 à 7 mensen stilgestaan bij de volgende vragen:
– Hoe heeft iedereen de afgelopen maanden ervaren?
– Hoe ziet u de communicatie met het café in coronatijd?

De eerste vraag was een vervolg op het startgesprek met alle aanwezigen. Iedereen kon daarna zijn of haar ervaringen in een kleinere groep delen.
De tweede vraag ging over het contact in coronatijd. Zoals u heeft kunnen lezen op de site van het Parkinsoncafé heeft het Parkinsonteam een vraag gesteld over het doorgeven van uw e-mailadres, zodat er vanuit het team contact kan zijn met de trouwe bezoekers van het café. Hoe denkt iedereen daarover? Is daar behoefte aan?
De informatie uit de verschillende groepen zal door het Parkinsonteam verder worden bekeken. Iedereen die het café bezoekt, kan nog steeds zijn of haar e-mailadres doorgeven, zodat geen boodschap gemist wordt. Zie voor verdere info: Parkinsoncafedenbosch.nl

‘We zijn weer begonnen’! Het was weer fijn en vertrouwd om zo met elkaar te zijn. Er waren wat opmerkingen te horen van: wat heerlijk om in een kleine groep met elkaar te delen waar je zelf zo vaak tegenaan loopt en wat anderen daarmee doen.
Hopelijk mogen we deze middagen de komende maanden zoals van ouds herhalen!