Wat kunt ú doen?

Zijn er onderwerpen die u tijdens deze middagen van het Parkinson Café zou willen bespreken? Wij horen dat graag van u.

Vrijwilliger worden?

Wij zoeken vrijwilligers!
Het Parkinson café is tot stand gekomen door professionals uit het Parkinson netwerk en draait op dit moment op professionals en vrijwilligers. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die hun steentje bij willen dragen aan het café.  Hieronder vindt u een profielschets en een lijst van taken om een indruk te krijgen van wat er te doen is binnen het Parkinson Café. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Miriam de Bekker via parkinsoncafeshertogenbosch@gmail.com  of vraag naar Miriam tijdens een van de bijeenkomsten.

Profielschets medewerker / vrijwilliger Parkinson Café
Kennis en vaardigheden:
 • Affiniteit met ziekte van Parkinson / Parkinsonisme: zelf patiënt / partner / familielid / vriend / mantelzorger / professional, etc
 • Sociaal vaardig
 • Affiniteit met de doelen / idealen en activiteiten van het Parkinson Cafe
 • Initiatiefrijk (ideeën voor bijeenkomsten / initiatieven oppikken die er zijn)
 • Vermogen tot samenwerken
Taken en verantwoordelijkheden:
 • Gastheer / gastvrouw tijdens bijeenkomsten
 1. Ontvangen bezoekers
 2. Begeleiden van bezoeker / wegwijs maken op de locatie
 3. Luisterend oor voor bezoekers
 • Ondersteunen bij het inrichten en opruimen van de bijeenkomst
 • Voorzitter Parkinson Café
 1. Uitschrijven vergadering bestuur Parkinson Café
 2. Rondsturen agenda vergadering
 3. Verzorgen en rondsturen van takenlijst / draaiboek per bijeenkomst
 4. Openen en sluiten van bijeenkomst / introduceren van gastspreker / onderwerp
 • Penningmeester/ financiën
 1. Financiën regelen: lopende rekening bijhouden
 2. Subsidie
 • Contactpersoon Parkinson Vereniging
 1. Materialen leestafel
 2. Inschrijven vrijwilligers
 • Contactpersoon vrijwilligers
 • Contactpersoon SCC de Biechten
 • Contactpersoon media
 • Contactpersoon netwerk
 • Contactpersoon website
 • Contactpersoon Facebook
 • Overige taken
 1. Bedenken, regelen, organiseren onderwerp bijeenkomst.
 2. Contact met gastspreker.
 3. Verzorgen bedankje / aanbieden drankje gastspreker
 4. Verslag schrijven van bijeenkomst voor op de website
 5. Filmen / foto’s maken van bijeenkomst
 6. Jaarplan / beleidsplan maken
 7. Bijwonen regio bijeenkomsten Vrijwilligers Parkinsonvereniging

Enkele taken zijn helemaal ingevuld, maar bij een groot deel van de taken zijn vrijwilligers van harte welkom!