Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

Door Ine Kuijs

Aanwezig: rond de 40 personen. Een goede opkomst voor de eerste keer na lange tijd. Er waren veel nieuwe gezichten te zien. Welkom allemaal.

Chantal heet iedereen welkom en heeft enkele huishoudelijke mededelingen. Wilt u opgenomen worden in het e-mailbestand, zodat we u persoonlijk kunnen informeren? Meld u dan aan op: www.parkinsoncafedenbosch.nl.
We stellen het op prijs als u het Parkinsoncafé promoot, zodat mensen bekend worden met het café.

Inge Freeman is anderhalf jaar mantelzorgmakelaar en vertelt deze bijeenkomst wat een mantelzorgmakelaar kan betekenen. Ze is ervaringsdeskundige, ook haar vader heeft de ziekte van Parkinson.

Als je te maken krijgt met een zieke geliefde in je omgeving, kan het zijn dat er heel veel op je af gaat komen. In het begin kun je de extra taken nog wel combineren met de rest van je activiteiten, maar op een gegeven moment kan het ondersteunen van een geliefde je op gaan breken. Er zijn allerlei vragen waar je graag antwoord op wilt, maar als je op zoek gaat, word je soms van het kastje naar de muur gestuurd. Op zo’n moment kun je contact zoeken met een mantelzorgmakelaar.

Je kunt bij een mantelzorgmakelaar terecht met onder andere de volgende vragen:
– Welke zorg past het beste in uw situatie?
– Hoe regelt u een pgb?
– Hoe regelt u de zorg die u thuis nodig heeft?
– Welke hulp zou u op dit moment kunnen gebruiken en waar haalt u die vandaan?
– Wie kan u meer vertellen over de vergoedingen of hulpmiddelen waarvoor uw geliefde in aanmerking komt?
– Waar kunt u terecht voor respijtzorg (vervangende mantelzorg)?
– Etc.

Een mantelzorgmakelaar is een professional die u helpt met regeltaken rond de zorg. Zij/hij kent de verschillende wetten en vergoedingen, weet hoe u hulp kunt aanvragen en kan u hierbij helpen. U kunt ook praktische hulp verwachten van een mantelzorgmakelaar, bijvoorbeeld het invullen van formulieren en het slim opzetten van uw zorgadministratie. Dit alles kan u veel tijd en zorgen besparen. De mantelzorgmakelaar kan uw gids zijn in het zorgdoolhof.

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de kosten via uw aanvullende zorgverzekering. Maar ook sommige gemeenten of werkgevers faciliteren of vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar. Uiteraard kunt u ook zelf de kosten betalen. De zorgmakelaar kan u hierbij op weg helpen.

Een mantelzorgmakelaar heeft een Post-HBO-opleiding gevolgd. Hun kennis is up-to-date en ze hebben een groot netwerk. Via de site van de beroepsvereniging kunt u op zoek gaan naar een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt. Zie: www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar

Na de pauze, die zeker nodig was om alle informatie te laten bezinken, was er gelegenheid om vragen te stellen. Opvallend voor iedereen waren de vele afkortingen in de zorg, wat ook zorgt voor veel onduidelijkheid. Inge heeft geprobeerd de vragen van mensen zoveel mogelijk in algemene zin te beantwoorden en wat meer duidelijkheid te geven.

Het was een intensieve, maar nuttige middag. We weten nu waar we heen moeten als we het allemaal niet meer weten. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert en regelt het voor ons en wijst ons de juiste weg. Voor meer informatie kunt u nog kijken op de site: Hulp voor Mantelzorgers – de Mantelzorgmakelaar kent de weg in de zorg.

Chantal sluit de middag af en bedankt Inge voor haar prima uitleg. Verder wijst ze op de komende parkinsoncafés die op onze site vernoemd staan.