Vrienden & Donaties

Bent u tevreden over het Parkinson(isme) Café en vindt u dat dit initiatief onverminderd door moet gaan, dan kunt u ons Parkinson(isme) Café geldelijk ondersteunen.

Rekeningnummer: NL47 ABNA 0613 816 102
t.b.v. Parkinson Café ’s Hertogenbosch e.o.

Onze hartelijke dank!