Vertel!

Door Ine Kuijs

Aangezien tijdens de meeste bijeenkomsten een presentatie wordt gegeven en mensen amper toe kunnen komen aan contact met elkaar, wordt er door het bestuur geprobeerd af en toe een meer sociale bijeenkomst te organiseren. Het contact maken met lotgenoten is onder andere een doelstelling van het Parkinson Café. Er zijn mensen die aangeven dat contact met lotgenoten te missen bij de informatieve middagen.

Daarom is deze keer de groep mensen verdeeld in kleinere groepen, zodat men intensiever contact met elkaar kon hebben. Er is hierbij gebruik gemaakt van vragenkaarten, waarop vragen stonden die niet direct Parkinson gerelateerd waren. Veel mensen vonden dit prettig, maar er was ook een opmerking van iemand die dat jammer vond. Echter, de meeste antwoorden die werden gegeven, gingen juist wel over Parkinson, omdat het toch iets is wat je leven beïnvloedt, zowel voor de persoon die Parkinson heeft als voor de partner en/of de mantelzorger. Veel ervaringen zijn die middag gedeeld en adviezen zijn uitgewisseld.

Er is tweemaal in een groepje van 5 tot 6 mensen een half uur gesproken over allerlei zaken. Op weg geholpen door de vragen op de kaarten. Deze gaven voor iedereen genoeg stof tot spreken. In sommige groepen zijn maar een paar vragen gebruikt om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Tussendoor is er een korte pauze gehouden, waarbij vaak nog werd doorgegaan op wat net ter tafel was gekomen.

Bij het evalueren van de middag kwamen er veel positieve opmerkingen. De meesten hebben de bijeenkomst als zeer prettig ervaren, men kon eens een keer zijn of haar verhaal delen met lotgenoten en hoorde zelfs af en toe iets dat ‘dus ook bij anderen leeft’, of ‘waar ook anderen last van hebben’. Personen lieten blijken daar steun aan te hebben.

Enkele opmerkingen van mensen die deze middag hebben bijgewoond:

 • Degenen die er niet waren hebben iets gemist.
 • Zeker voor herhaling vatbaar.
 • De vragen hadden niets met Parkinson te maken, de gesprekken wel. En dat was fijn.
 • Fijn om zo met elkaar ervaringen te kunnen delen.
 • Ik vond de middag “boven verwachting”.
 • Heel fijn om zo met elkaar met die vragen bezig te zijn.
 • Je hebt meer contact met elkaar en leert elkaar beter kennen.
 • Ik vond het een heel fijne middag! Ja.., ik vond het een heel fijne middag!
 • Positief ontvangen.
 • Voor herhaling vatbaar, maar 3 vragen per ronde gedaan.
 • Fijn om zo elkaar beter te leren kennen.
 • Ontspannen
 • Verrassend
 • Mensen bleken meer raakvlakken te hebben dan verwacht.
 • Parkinson kent ook positieve kanten… je ontdekt dingen waar je anders niet mee in contact zou zijn gekomen.
 • Er zijn onderling ook Parkinsonervaringen uitgewisseld.
 • Ervaringen van mijzelf werden erkend en herkend. En omgekeerd gold dat ook.

Een gedachte over “Vertel!

Reacties zijn gesloten.