Verandering naar WMO

door Olga Beverwijk

Op dinsdag 14 oktober was er weer gelegenheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten in het ParkinsonCafé in ’s-Hertogenbosch (Hintham/Rosmalen). Het was na de feestelijke opening op 9 september de eerste “echte” themamiddag.

De organisatoren hadden voor een goed programma gezorgd door mevrouw E. Sluijter van de gemeente ’s-Hertogenbosch uit te nodigen. Zij begon stipt op tijd in een apart zaaltje net naast het café met een boeiend en duidelijk verhaal over alle veranderingen binnen de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een wet, waar wij als patiënten met de ziekte van Parkinson zeker mee te maken zullen krijgen. Behalve het aanvragen van huishoudelijke hulp kwam ook het beheren en aanvragen van een PGB (= Persoons Gebonden Budget), waarbij je zelf je zorg kunt uitzoeken, aan de orde. Maar ook de aanvraag voor het verkrijgen van een individuele of gezamenlijke scootmobiel kwam ter sprake. Enige minpunt(je) aan de informatie van mevrouw Sluijter was, dat zij alleen kon vertellen vanuit de opgedane ervaring in haar werkkring in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Immers, elke gemeente vult de regels van de WMO op een andere manier in.

Om half vier werd mevrouw Sluijter door het organisatieteam hartelijk bedankt en werd er onder het genot van een kopje koffie of iets anders nog volop onderling doorgebabbeld. Al met al was het een drukbezochte, interessante middag waarbij opviel dat ook weer nieuwe lotgenoten de weg naar het Parkinson Café hadden gevonden.

Wij kijken alweer uit naar de volgende themamiddag op 11 november a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Mevrouw L. den Brabander zal ons dan uitgebreid informeren over Voeding en Parkinson. KOMT ALLEN !!!!!!!!!

Bekijk hier de foto’s gemaakt door Olga Beverwijk: