Power Wellness Recovery (PWR)

Door Ine Kuijs

Na de  artikelen in mei over het Parkinsoncafé in de Bossche Omroep en in Het Stadsblad waren  er deze middag verschillende nieuwe gezichten te zien. In totaal waren er ruim 50 mensen aanwezig. Voordat de presentatie begon, kon gekeken worden  naar beelden die genomen zijn tijdens de PWR-training in een praktijk voor fysiotherapie. Dit om een beeld te krijgen wat PWR inhoudt.

Voorzitter Karin de Bont, tevens fysiotherapeut, heette iedereen welkom en startte daarna met haar presentatie. PWR is een Amerikaans concept ontwikkeld door Becky Farley. Het is een  functioneel Parkinsonspecifiek oefenprogramma. Zie de PowerPointpresentatie  (volgt zsm) voor verdere informatie.

Karin heeft de cursus gevolgd en werkt in haar praktijk met dit programma. Voor ieder mens is bewegen van belang, maar zeker voor mensen met Parkinson. Het is belangrijk om soepel te blijven en de spieren te versterken. Er werd uitgelegd op welke manier dit wordt gedaan met PWR. Ook wordt gewerkt aan het evenwicht. Gebleken is dat deze methode effectief kan zijn voor mensen die Parkinson hebben. Bewezen is dat de mensen minder vallen, doordat ze beweeglijker worden en leren hoe ze beter met hun stijfheid en starheid om kunnen gaan.
Karin heeft haar werkwijze uitgelegd en heeft dit alles ondersteund met een aantal filmpjes uit haar praktijk, maar ook met instructiefilmpjes met daarin de verschillende oefeningen die worden aangeboden.
De informatie van deze middag is terug te vinden op de PowerPointpresentatie van Karin (volgt nog), zodat iedereen de informatie nog eens rustig door kan lezen.

Na de pauze hebben we kunnen genieten van een inspirerend filmpje van Joost Liefhebber. Hij gaat elke vrijdag van 10.30 uur tot 11.45 uur naar De Muzerije voor Dance for Health. Samen met  studenten van een dansopleiding hebben ze de afgelopen tijd een voorstelling in elkaar gezet waar wij van mochten genieten. Een zeer bijzondere opvoering, waarin je ziet hoe je met elkaar van muziek kunt genieten en gestimuleerd wordt te bewegen.

Het volgende Parkinson Café is op dinsdag 13 september 2016. Er is dan een excursie naar de Isabellakazerne in Vught.

Wilt u zelf deelnemen aan PWR? Dan kunt u terecht bij een daartoe gespecialiseerde fysiotherapeut. Klik hiervoor op Deelnemers PWR! oktober 2015