Parkinsonverpleegkundigen aan het woord

door Ine Kuijs

Aanwezig: ongeveer 30 personen

Karin opent voor de laatste keer de bijeenkomst. Ze is 6 jaar lang voorzitter van het Parkinsoncafé geweest en neemt deze dag afscheid. Chantal, onze nieuwe voorzitter, bedankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren. Ze neemt namens ons allen afscheid en overhandigt haar een presentje.

Deze middag vullen drie Parkinsonverpleegkundigen uit de regio de middag in: Angret Minten – Parkinsonverpleegkundige JBZ
Leonie van Keulen – Verpleegkundig Specialist JBZ
Esther van Leeuwen – Parkinsonverpleegkundige Brabantzorg

1. Taken van een Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis:

Angret Minten is al bijna 17 jaar Parkinsonverpleegkundige in het JBZ. Zij geeft aan dat een Parkinsonverpleegkundige de spin in het web is. Ze werkt samen met de neurologen en met andere specialisten en disciplines in het ziekenhuis. Daarnaast is er voor Parkinsonverpleeg-kundigen een regionaal samenwerkingsverband tussen Zeeland en Brabant en ook nog een landelijke werkgroep.

Een Parkinsonverpleegkundige houdt zich bezig met voorlichting en controle, maar begeleidt ook de naasten van de persoon met Parkinson. Zij is een laagdrempelig aanspreekpunt. Je kunt haar altijd bellen. Als je een afspraak hebt, is het prettig dat je goed voorbereid op een spreekuur komt. Tips: – Neem een actuele medicatielijst mee
– Schrijf de 3 belangrijkste klachten op.
– Ook belangrijk: wanneer verschijnen en verdwijnen klachten?
Eventueel kunt u gebruik maken van de Parkinsonmonitor, zie: https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2018/05/16/Parkinson-Monitor of van Parkinson in beeld, zie: https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2018/10/30/Parkinson-in-beeld
Dit om inzicht te krijgen in uw problemen en om uw klachten duidelijk aan te kunnen geven tijdens afspraken.

2. Parkinsonpatiënt in het ziekenhuis:

Leonie van Keulen heeft kort geleden een studie afgesloten, waarbij ze een onderzoek heeft gedaan naar ‘mensen met Parkinson in het ziekenhuis’. Hoe goed zorgen we voor de mensen met Parkinson, die voor andere klachten in het ziekenhuis worden opgenomen? Volgens Leonie is de ligduur van mensen met Parkinson vaak langer, omdat er meer kans is op complicaties. Hierdoor liggen ze ook vaak langer in het ziekenhuis. Goede zorg is van belang.

Het advies is om altijd de Parkinsonverpleegkundige te melden dat u bent opgenomen in het ziekenhuis, want zij krijgt niet automatisch bericht hierover. Niet bij iedere zorgverlener is voldoende kennis aanwezig over de ziekte van Parkinson. De Parkinsonverpleegkundige kan in gesprek gaan met verpleegkundigen en medici op de afdeling waar u ligt en kan uitleg geven over uw ziektebeeld en uw medicatie.
Ook als u geen patiënt bent bij neurologen in het JBZ kunt u een beroep op hen doen. De Parkinsonverpleegkundige kan de noodzakelijke informatie opvragen bij uw behandelaar.

3. Dagbehandeling Esther van Leeuwen:

Esther werkt bij Brabantzorg. Ze gaat bij mensen met Parkinson op bezoek. Het doel van haar bezoek is gericht op het behoud en verbeteren van uw mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk actief betrokken blijft bij uw familie en omgeving en thuis kunt blijven wonen.

Door een dagbehandeling van een persoon met de ziekte van Parkinson kan een mantelzorger ontlast worden en eigen dingen blijven doen.
Een dagbehandeling is bedoeld voor mensen met Parkinson die nog zelfstandig thuis wonen. Ze kunnen hooguit 2x per week naar de dagbehandeling. Er zijn hiervoor mogelijkheden in Den Bosch, Ammerzoden, Veghel of Boxtel. Je zit met ongeveer 9 cliënten in een groep. Iedere cliënt heeft een eigen programma, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden. Ook uw hobby’s kunnen worden ingevoegd in het programma. Indien nodig is er tijd om te rusten of om een quiz, breintrainer etc te doen.
De dagbehandeling start rond 10.00 uur en duurt tot 15.45 uur.
Zorgverleners die u in de dagbehandeling tegen kunt komen zijn: fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, ouderengeneeskundige, logopedist, ergotherapeut, beweegagoog, activiteitenbegeleider etc. Er wordt gekeken naar wat een persoon nodig heeft.
De kosten worden vergoed door de verzekeraar. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 108 euro per jaar voor vervoerskosten.
Indien u meer wilt weten over de dagbehandeling, kunt u contact opnemen met Esther en een gesprek aanvragen. Zij kan u verdere informatie geven.

Het was weer een zeer informatieve middag. Achteraf waren er nog wat vragen en opmerkingen die door de 3 Parkinsonverpleegkundigen werden beantwoord.

– 4 augustus t/m 6 augustus is de opening van de Parkinsongames in Eindhoven, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen! Zie: https://theparkinsongames.com/
– Elke 1e maandag van de maand kan er in St. Michielsgestel jeu de boules worden gespeeld door mensen met Parkinson.

Programma voor 9 november: klankschalen met Joshua Samson. U bent van harte welkom!