Parkinsonpatienten bij de notaris

door Olga Beverwijk

Ondanks het feit, dat dinsdag 14 april j.l. de eerste bijna zomerse dag was dit jaar, waren er toch zo’n veertig mensen naar het Parkinsoncafé gekomen. Juist voor zo’n mooie, warme en zonovergoten dag had het organisatiecomité een wel heel “cool” of “koel” onderwerp uitgekozen:  “de Notaris”.

De middag werd geopend door de voorzitter van de Parkinsonvereniging, de heer Erik Roos en Jolanda van de Velde. Haar taak bij de Parkinsonvereniging is fondsenwerving. Heel belangrijk, omdat het Prinses Beatrixfonds zich de laatste jaren uitsluitend richt op spierziekten en niet meer op de ziekte van Parkinson. De bijna € 300.000,– subsidie, die we van het Pr.B.F. kregen, moet nu ergens anders vandaan komen. Schenkingen, legaten en nalatenschappen vormen nu een belangrijke bron van inkomsten voor onze belangenvereniging en daarom zijn er twee  notarissen uitgenodigd om te vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

Mariska Dalmijn-Verkooijen en Charlotte Looman, beiden werkzaam bij Huijbregts Notarissen en Adviseurs in ’s-Hertogenbosch, begonnen daarna aan een boeiend verhaal, dat d.m.v. de beamer op het grote scherm goed te volgen was. Mariska vertelde alles over het maken van een testament, dat pas van kracht wordt, als de maker is overleden. Op 1 januari 2003 is het hele erfrecht veranderd en dat riep bij veel aanwezigen al direct de eerste vragen op: wat te doen als je je testament al voor 2003 gemaakt hebt, hoe benoem je een executeur testamentair en wat is zijn beloning? Ook een belangrijke tip was, dat je na een overlijden niet direct de woning, het appartement of de kamer van de overledene moet gaan leegruimen. Op die manier accepteer je op voorhand de erfenis en zit je ook vast aan alle eventuele schulden van de overledene. Er was informatie over de uitsluitingclausule (de koude kant en/of de eventuele ex-sen), de wettelijke legitieme portie en allerlei belastingtechnische foefjes om na een overlijden zo weinig mogelijk erfbelasting aan de overheid te hoeven betalen. Er zijn nog veel meer redenen om een testament te maken: bv als je een bewind wilt instellen over de erfenis van kinderen of kleinkinderen of je wilt de voogdij over je kinderen geregeld hebben, wanneer beide ouders op hetzelfde moment komen te overlijden of je wilt de belangen van meedelende stiefkinderen vastleggen of je wilt de bedrijfsopvolging geregeld hebben voor het geval, dat …… Het gaat er toch om, dat jij beslist wat er met jouw geld na je dood gebeurt: hoeveel blijft er nog over, wie krijgt er iets en hoeveel. Het testament wordt pas na je dood openbaar. Alle gemaakte testamenten staan landelijk geregistreerd in het CLTR.

Charlotte Looman besprak het nog niet zo lang bestaande “levenstestament”, wat al in werking treedt, als de maker van zo’n testament nog in leven is , maar zelf de regie niet meer kan houden: bv doordat diegene na een ernstig ongeval gedurende langere tijd in coma ligt of in geval dat de persoon dementie krijgt of een andere geestelijke storing en daardoor wilsonbekwaam wordt verklaard. In zo’n geval kun je door het maken van een levenstestament zelf vooraf bepalen wat er in zo’n situatie moet gebeuren en door wie dat moet worden uitgevoerd. Charlotte legt alle moeilijke begrippen duidelijk uit. Gedurende de uitleg van de beide dames worden er heel veel vragen gesteld door de aandachtig meeluisterende en meedenkende bezoekers van het café. De organisatie wordt lichtelijk nerveus, als het tijdschema voor het eerst sinds de opening van het café in september 2014, niet helemaal kan worden gehandhaafd.

Helaas is voor Jolanda vd Velde en haar fondsenwerving echt geen tijd meer over, maar op de sheets van de hand-out staan alle cijfertjes netjes vermeld en kunnen we zelf thuis lezen, hoe wij onze Parkinsonvereniging kunnen helpen om voorlichting over de veelzijdige ziekte van Parkinson te kunnen blijven geven en om de onderzoeken voor de Parkinsonpatiënten van nu te blijven financieren.

Later dan gebruikelijk zakken we af naar het kopje koffie / thee en ook daar worden de beide notarissen, na het bedankje en het bloemetje verder bestookt met allerlei vragen. Het valt op dat een behoorlijk aantal mensen de komende dagen/weken veel te doen en te regelen heeft. Tegen vier uur gaat iedereen zachtjes huiswaarts, behalve de medewerkers van het Parkinsonnet die nog een vergadering hebben belegd in de zaal achter de caféruimte.

VOLGENDE KEER (OP DINSDAG 12 MEI) KRIJGEN WE INFORMATIE OVER DE ZGN “PEPP CURSUS”. DIT IS EEN INTERESSANT EN BOEIEND ONDERWERP VOOR PATIËNT EN PARTNER/VERZORGER.

DUS KOMT ALLEN !!!!!

Videoverslag (door Wim van der Meer):

 

Foto’s van dit verslag (door Olga Beverwijk):