Parkinson Monitor

door Olga Beverwijk

13 januari 2015. De eerste bijeenkomst van dit nieuwe jaar in ons eigen Parkinson Café in Den Bosch en daarom wenst Karin de Bont ons in haar openingswoordje allemaal een gelukkig Nieuwjaar. Zij komt nog even terug op de vorige bijeenkomst in december. We maakten toen kennis met Dance for Health. Omdat de reacties erg positief en enthousiast zijn, wordt geprobeerd om hierop als groep een vervolg te maken. Deze groep moet minimaal uit twintig mensen bestaan om ermee van start te gaan. Als u  wilt deelnemen kunt u, ook TROUWENS voor meer informatie, terecht bij Karin de Bont.

Deze eerste keer in 2015 staat “de Parkinson-Monitor” op het programma. Er is een grote groep van zo’n zestig mensen naar het Parkinson Café gekomen om hier meer over te weten te komen. De presentatie is in handen van de parkinsonverpleegkundigen Angret Minten (regio Den Bosch) en Esther van Leeuwen (regio Bommelerwaard). Voor de meesten van ons geen onbekende namen. Zij leggen ons uit, dat deze “vragenlijst” een heel handig hulpmiddel is ter de voorbereiding op de controlebezoeken aan de eigen neuroloog en parkinsonverpleegkundige. Het moet op die manier de klachten en het ziekteverloop voor beide partijen inzichtelijk maken. Door vragen en/of stellingen in acht verschillende categorieën (Stemming, Slaapstoornissen, Aandacht/geheugen, Spijsvertering, Beweging, Pijn, Blaas en seksueel functioneren en als laatste de Andere niet-motorische symptomen) te beantwoorden en aan te kruisen wat op u van toepassing is, ontstaat aan het eind een steeds wisselend lijnenspel met pieken en dalen. Wanneer u binnenkort een gesprek met uw neuroloog hebt, kunt u bijv. de drie hoogste aspecten/klachten uit één of meerdere categorieën bespreekbaar maken.

U kunt de monitor zowel schriftelijk op papier invullen en meenemen naar uw gesprek, maar u kunt de vragen ook op de computer maken. Op de website van de Parkinsonvereniging kan dat onbeveiligd, maar aan te raden is om een PPD (Persoonlijk Parkinson Dossier) aan te leggen, waar de monitor dan een afgeschermd en beveiligd onderdeel van is.

Al met al wederom een nuttige, maar door de droge humor en zelfspot van Esther en Angret ook heel gezellige middag. Na afloop van hun duidelijke betoog, is er gelegenheid voor iedereen om praktisch kennis te maken met de monitor en er gewoon één in te vullen (alleen of samen met de partner) Daar wordt gretig gebruik van gemaakt en het grote voordeel van de theorie direct in de praktijk te brengen is, dat je nog de hulp in kunt roepen van de deskundigen. Dan is het tijd voor een drankje en een goed gesprek, waarna iedereen langzaam weer huiswaarts keert.

Op de volgende bijeenkomst op dinsdag 10 februari komt er iemand vertellen over de medicatie bij de ziekte van Parkinson. Een aspect waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen.

Dus komt allen!!

Bekijk hier het videoverslag van deze meeting, gemaakt door Wim van der Meer:

Bekijk hier de foto’s (gemaakt door Olga Beverwijk):