Parkinson en naasten door Henk Schim

door Chantal Lambooij – de Bont

Miriam opent het café en wenst iedereen een gelukkig 2020. Voor het eerste half jaar van 2020 is het café gevuld met interessante onderwerpen. Voor het tweede half jaar zijn we op zoek naar onderwerpen, we vragen alle bezoekers om na te denken en een mogelijk interessant onderwerp aan te dragen.

Henk Schim legt uit dat zijn partner de ziekte van Parkinson heeft. Hij is vrijwilliger bij de Parkinson vereniging en heeft onder andere de cursus “Parkinson houd je aandacht erbij” gegeven.

We spreken over behoeftes, verwachtingen, wat als deze niet (meer) vervuld kunnen worden. Over acceptatie, inleven in de ander, de ander ondersteunen. Wanneer doe je dat wel en wanneer juist niet? Soms kunnen hier spanningen door ontstaan. Als de een wat gaat mankeren, krijgt de ander het een beetje mee. Er ontstaat een andere rolverdeling / wisselwerking.

De ene partner neemt veel over en vindt dit oké, de ander heeft meer behoefte aan wederkerigheid of tijd voor zichzelf. Je krijgt als parkinsonpatient, maar ook als partner een rol die je niet voor ogen hebt gehad. Dit zijn dingen die je niet weet als je jong bent en elkaar leert kennen.

Hoe goed ken je jezelf? Ga je over je eigen grenzen als het gaat om vermoeidheid, eigen tijd, etc? Hoe goed ken je je partner? Je verandert samen door het leven heen en moet je steeds opnieuw aanpassen aan een veranderde situatie.

Waar haal je de energie vandaan? We denken dat je karakter hier ook invloed op heeft. Dit bepaalt hoe je de dingen doet.

Henk leest een gedicht voor uit het “Parkinson doe-boek”.

Na de pauze werken we met kaartjes waarop behoeften en gevoelens staan beschreven.

Henk vertelt dat er door de Parkinson vereniging workshops “Parkinson en naasten” gegeven worden van 4 uur. In deze workshops kun je aangeven waar je het over wil hebben. Met lotgenoten bespreek je deze onderwerpen, maar ook stellingen die ingebracht worden. De basis van de workshop is gehaald uit het “zorgboek Parkinson”. Op de website van de Parkinson vereniging is de workshop terug te vinden. Deze is bestemd voor naasten (partners e.d.).

Ook is er een cursus: “Houd je aandacht erbij”. Dit is een cursus van 9 dagdelen. Het is een cursus voor parkinsonpatienten, 1 dagdeel komen de partners bij de groep erbij.

Het volgende Parkinson Café is op dinsdag 11 februari 2020. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met elkaar over wat de ziekte van parkinson voor u en uw partner betekent.

Wees welkom!