Over innerlijke veranderingen bij Parkinson

Door: Ine Kuijs

Fijn om te zien dat de belangstelling voor het Parkinsoncafé deze keer zo groot was. In totaal waren er rond de 60 mensen aanwezig.

Miriam de Bekker opende de middag en wees op de volgende bijeenkomst van dinsdag 13 november. Er komen dan mensen van de Parkinsonvereniging vertellen over allerlei wetenschappelijke onderzoeken.

Onderwerp van deze maand: Over innerlijke veranderingen bij Parkinson

Door: Ad Nouws. Ad is psycholoog en behandelt en begeleidt mensen met hersenziekten, waaronder vooral mensen met Parkinson.

Zo’n 200 jaar geleden is er voor het eerst gesproken over Parkinson. Het is een hersenziekte die gevolgen heeft voor de motoriek, maar zeker ook voor de binnenkant van een persoon. De kant die Ad aanspreekt als psycholoog.

Mensen met Parkinson hebben moeite om met meerdere personen tegelijk in gesprek te zijn. Het communiceren wordt lastiger en je kunt daardoor in een isolement terechtkomen. Je wordt trager in het denken en doen. Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Je krijgt moeite met het overzien van complexiteit en hebt meer tijd nodig. Ad noemt het ‘één-dimensioneel denken’.

Bij mensen met Parkinson zijn er innerlijke veranderingen:

 • Mentale (cognitieve) veranderingen.
  Wel luisteren, maar niet onthouden. Het luisteren kost al voldoende moeite.
 • Initiatiefarmoede.
  Bij alles wat je doet, heb je een soort tegenkracht te overwinnen. ‘Het komt er niet meer zo van’. Je hebt moeite met het zelf bedenken, in gang zetten en soms beëindigen van het eigen denken, bewegen, handelen en voelen. Het willen gaat gewoon minder makkelijk. Je moet soms een stootje in de rug krijgen om tot actie te komen. Een vast ritme kan hierbij prettig zijn.
  Als partner of omgeving moet je beseffen dat er hier sprake is van minder goed willen en níet dat de persoon met Parkinson niet wíl. In de toegevoegde PowerPointpresentatie staat een prachtige uitspraak van Thompson. Hieruit blijkt dat de persoon met Parkinson de behoefte heeft aan prikkels uit de omgeving om tot actie te komen.
 • Veranderingen binnen het gevoelsleven en de stemming.
  Bij de ziekte van Parkinson verandert niet alleen het bewegen, maar in de regelkamer van de hersenen wordt het gedachteloze gedrag bepaald. Soms wordt toegenomen emotionaliteit ervaren, onder andere labiliteit. Je kunt overvallen worden door tegenstrijdige gevoelens die elkaar zomaar afwisselen. Je kunt minder blij zijn en wat afvlakken in emoties: er zijn geen diepte- of hoogtepunten. Iemand kan de neiging hebben tot piekeren of somberen, wat je levenslust kan ontnemen. Soms ben je zo bezig met een probleem, dat er geen plaats meer is voor andere dingen. Indien emotie van de ander sterk binnenkomt, kan emotie uit de weg worden gegaan. Allemaal mogelijkheden die kunnen ontstaan bij mensen die de ziekte van Parkinson hebben.
 • Onvermogen om spanning te verdragen.
  De kans dat je stressgevoeliger wordt, is groot. Vaak kun je heel weinig druk verdragen. Je bent gevoelig voor kleine dingen, zoals dubbeltaken niet aan kunnen. Aan je lichaam ontdek je dat je gestresst bent, je geest komt pas later. Stress is een killer en werkt onmiddellijk door op je lijf. Je gaat richting ‘off’.

Ontspannen is van belang, maar niet eenvoudig. Sommigen mensen gaan bewegen of doen oefeningen. Maar je kunt met ontspanning niet alles omzeilen.

Van belang is het om te weten waar je mee te maken hebt. Kennis is macht. In de toegevoegde PowerPointpresentatie staan nog verschillende tips die voor mensen van belang kunnen zijn, maar ook is veel informatie te vinden op de site van Ad Nouws.

Belangrijk om te weten: Succesvolle patiënten ‘maken zich de ziekte eigen’, ze treden naar buiten en passen rollen en taken aan of vervangen die. Ze bewegen mee met de ziekte.

Achteraf konden nog vragen worden gesteld, waar veel gebruik van werd gemaakt.

Het was een bijzondere middag, die niet in weinig woorden was samen te vatten.

Contact:

A.Nouws          Nouwshulpbijparkinson
Telefoon:        0645149159
e-mail:            info@nouwshulpbijparkinson.nl
website:          www.nouwshulpbijparkinson.nl
adres:              Postbus 42
6650 AA Druten

Boek van Ad Nouws: Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen.Hoe mensen Parkinson beleven
ISBN 9789491549632

PowerPointpresentatie zie:
http://parkinsoncafelaren.nl/wp-content/uploads/lezing-Ad-Nouws.pdf