Het spel ‘Vertel!’

Door Ine Kuijs

Door gezondheidsproblemen kon Frank van Empel helaas niet komen. We wensen hem veel sterkte toe en hopen dat we op een later moment toch nog van zijn voorstelling mogen genieten.

Het spel ‘Vertel!’: een kaartspel met als doel mensen met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen te delen.

Omdat op zo’n korte termijn moest worden besloten een andere invulling aan de middag te geven, is besloten nog eens het spel ‘Vertel!’ te doen. In maart 2017 is het in het Parkinson Café geïntroduceerd. Achteraf waren de reacties op de middag heel positief. Een kostbare middag, waarop je echt contact met lotgenoten had. Dit werd door velen gewaardeerd. Zie het verslag van de bijeenkomst: http://www.parkinsoncafedenbosch.nl/?p=788

Deze keer waren ruim 30 personen aanwezig, die zijn verdeeld over 5 groepen van ongeveer 6 mensen. Op tafel lagen kaarten met vragen, die gebruikt werden om met elkaar ongeveer een half uur in gesprek te gaan. Naar aanleiding van de vragen, die niet over Parkinson gaan, zijn er allerlei onderwerp in de groepjes besproken.

In  maart viel het op dat veel van de antwoorden betrekking hadden op Parkinson. Deze keer was dat in bepaalde groepen beduidend minder. In een enkele groep is in het halve uur het woord Parkinson zelfs niet gevallen en is alleen gesproken over de ‘gewone dingen van het leven’. Ook zijn er in groepen antwoorden geweest die weer andere vragen uitlokten, zodat je amper toekwam aan meerdere vragenkaarten. Er heerste een open sfeer en mensen herkenden zoveel overeenkomsten, maar ook verschillen. Het genieten van de kleine alledaagse dingen werd door velen als belangrijk ervaren. Positief in het leven staan en er het beste van maken, kwam tijdens veel gesprekken naar voren.

Ook tijdens en na de bijeenkomst van het Parkinson Café waren de reacties over de middag weer positief. Het is een van de weinige keren dat je echt met je lotgenoten spreek, ervaringen uit kunt wisselen, zowel de personen met Parkinson als de mantelzorgers. Er waren reacties als ‘Wat jammer dat we er nu al mee moeten stoppen!’ en ‘Wanneer doen we het weer?’ Als het aan het bestuur ligt, wordt het spel in ieder geval één keer per jaar van de plank gehaald.