Gelukkig zijn met Parkinson werd Logopedie en Parkinson

door Olga Beverwijk 

Bij binnenkomst in de zaal met een kopje koffie of thee in de hand, kon men genieten van een korte filmimpressie, gemaakt door Wim vd Meer, van de spelletjesmiddag , die in oktober op het programma stond. Op die manier kon iedereen die om wat voor reden dan ook toen niet aanwezig was met eigen ogen zien wat hij/zij gemist had: een supergezellige middag met gratis koffie, thee, warme snacks en leuke spellen. Dat spelletjesgebeuren gaan we zeker nog eens doen!!

Miriam de Bekker pakte vervolgens de microfoon om de middag verstaanbaar voor iedereen te openen. Echter, de techniek liet haar in de steek en daarom moest zij haar eigen spraakvaardigheid en techniek gebruiken om “laag en luid” verstaanbaar te zijn. Dat lukte bijzonder goed. Eerst bedankte zij Wim van der Meer voor zijn bijdrage en daarna legde zij uit waarom we niet “Gelukkig zijn met Parkinson”. De heer de Koning kan wegens ziekte zijn workshop niet met ons delen. Dus moest de organisatie op korte termijn een vervangend thema zoeken. Twee logopedisten uit het eigen Parkinsonnet pakten die handschoen op en zo kon het gebeuren, dat op dinsdag 10 november Miriam de Bekker en Marieke Janssen-de Bruijn een zeer interessante lezing hielden voor ongeveer dertig personen.


Fotoverslag (door Wim van der Meer)

Miriam nam het spraakgedeelte voor haar rekening en na een korte pauze legde Marieke het kauwen en slikken uit. Aan de hand van beeldmateriaal werd duidelijk, dat ons Parkinsonnet in vergelijking met het landelijk gemiddelde, goed in de logopedisten zit!

Miriam besprak de verschillende oorzaken van het steeds zachter gaan praten: een verminderde adem-stem coördinatie, stijve gelaatsspieren, ééntonigheid en tempoverhoging in de spraak. Communicatie is heel belangrijk, niet alleen voor degene die Parkinson heeft, maar zeker ook voor de omgeving, o.a. de mantelzorger en het verplegend personeel. Daarom is het zaak om er vroeg bij te zijn. Alleen dan kan het éénmalig advies direct worden opgepikt: “bewust luid en laag spreken”. Ook kunnen gesprekspartners in een vroeg stadium worden begeleid en kunnen later ook communicatiehulpmiddelen, o.a. een spraakcomputer, worden gebruikt  om met elkaar in contact te blijven. Behalve spreken is het voor de parkinsonpatiënt, naarmate de ziekte vordert ,ook steeds moeilijker om de zin snel te formuleren (we moeten zoeken naar de juiste woorden)en is het soms ook heel lastig om het verhaal af te maken, omdat we halverwege al niet meer weten wat we eigenlijk wilden vertellen. Genoeg om over na te denken in een korte pauze en tijd om alle stijf geworden spieren weer even in beweging te zetten.

Dan is het de beurt aan Marieke, die ons bijpraat over de andere kant van wat er zich in de mond afspeelt en invloed kan hebben op ons spreken:  het kauwen en slikken. Om ons bewust te maken van dat gebeuren kregen we een heerlijke chocolade bonbon gepresenteerd met de opdracht om die heel bewust (a.d.h.v. een paar vragen) op te eten. Sommigen hadden hiervoor aan één bonbon niet genoeg! Dan blijkt dat we trage eters zijn, onvoldoende kauwen, niet goed doorslikken en ons daarom vaak verslikken met alle gevolgen van dien. Behalve voedsel slikken we per dag ook heel wat speeksel door. Eigenlijk zou dat automatisch moeten gaan, maar wij moeten altijd bewust handelen en dus ook steeds vaker bewust slikken. Dat is moeilijk, maar noodzakelijk, omdat niemand van ons wil dat het (te veel) speeksel uit de mond loopt. Daar zitten we zeker niet op te wachten. Wat kunnen we daar zelf aan doen? Probeer rechtop te lopen en de mond te sluiten. Probeer ook vaker te slikken, neem bijvoorbeeld een pepermuntje o.i.d. in de mond, want dat activeert het slikproces.

Klik hier voor het verslag: Logopedie en Parkinson (PDF, 760KB)

Na afloop van dit heldere betoog is er gelegenheid om vragen te stellen en daar wordt door diverse aanwezigen gebruik van gemaakt. Dan is het tijd voor een drankje in het eigenlijke café en kijken we alweer uit naar de:

VOLGENDE BIJEENKOMST OP DINSDAG 8 DECEMBER. HET THEMA IS DAN YOGA.