De seksuoloog aan het woord

Door Chantal Lambooij – de Bont 

Vandaag was de zaal wat minder gevuld, mogelijk door het specifieke, of misschien gevoelige onderwerp seksualiteit.

Ingrid van Kempen, psycholoog en seksuoloog bij Brabantzorg, heeft ons verteld over verschillende problemen die zich voor kunnen doen op het gebied van seksualiteit en intimiteit. En wat je hier aan kunt doen.

Regelmatig neemt het verlangen en de opwinding af of krijgt men te maken met orgasmeproblemen.  Dit geeft vaak een ontevredenheid over seksualiteit en doet de intimiteit afnemen. Terwijl de behoefte aan intimiteit er meestal juist wel is

De invloed van medicijnen kan groot zijn (denk bijvoorbeeld aan hyperseksualiteit). Het is belangrijk te weten dat dit een gevolg kan zijn van medicatie zodat gekeken kan worden of hier aanpassingen aan gedaan kunnen worden.

Ook kunnen de veranderende fysieke mogelijkheden (freezen, trillen, etc) en de onderlinge relatie (grotere zorgrol, meer afhankelijkheid, minder gelijkwaardigheid) van invloed zijn op seksualiteit of intimiteit.

Een goede communicatie hierover is belangrijk. Terwijl juist de communicatie soms lastig is (door problemen in de spraak, de houding, de mimiek).

Een seksuoloog kan samen met u onderzoeken op welk vlak er problemen zijn ontstaan en welke mogelijkheden er zijn om deze te verminderen. Seksualiteit of intimiteit kunnen op een andere manier vorm gegeven worden of er kunnen hulpmiddelen gebruikt worden. Maak uw knelpunten bespreekbaar bij een van uw zorgverleners of schakel zelf een seksuoloog in. Er zijn mogelijkheden voor vergoeding en consultatie aan huis.

 

Het volgende Parkinson café is op dinsdag 12 april 2016. Dan zal Irene Vermeulen, psycholoog, verbonden aan het Parkinson netwerk, ons meer vertellen over cognitie (denken, waarnemen, geheugen, aandacht, concentratie) bij de ziekte van Parkinson. We zullen starten om 14.00 uur.

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!