De Ronnie Gardiner methode (RGM)


Door Ine Kuijs

Presentatie door  Jessica Manders en Ingrid Voncken, bewegingsagogen Brabantzorg

Ronnie Gardiner is een Amerikaanse jazzdrummer die al 50 jaar in Zweden woont. Hij wilde een methode ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling, maar al gauw bleek dat de methode ook geschikt was voor veel meer doelgroepen, waaronder mensen met Parkinson. Ronnie is 83, maar reist nog steeds de wereld over om mensen bekend te maken met zijn methode.

Een van de grootste ontdekkingen van de laatste 25 jaar is de plasticiteit van het brein. Onder invloed van voldoende activiteit en prikkels, zoals muziek, beweging en mentale uitdagingen, worden nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt. Zelfs indien op hoge leeftijd functies in de hersenen verloren gaan kunnen die geheel of gedeeltelijk worden hersteld door extra oefening.

De RGM is een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen om deze in optimale conditie te brengen. Door zoveel mogelijk zintuigen te activeren door middel van muziek, ritme, bewegen, spraak en symbolen stimuleert en versterkt dat de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft Ook ontstaan er nieuwe verbindingen in de hersenen. Daarbij gaan gezonde hersencellen de zwakkere compenseren en de oefeningen zorgen voor de aanmaak van dopamine, endorfine en serotonine. Daarnaast is het een sociaal gebeuren en kan de methode zorgen voor plezier en ontspanning.

Tijdens de lessen ben je heel intensief met je brein bezig, zowel met links (verstand) als rechts (gevoel). Dit zorgt voor een verbeterde samenwerking tussen deze gebieden die samen een neuraal netwerk vormen. De RGM sluit goed aan bij de wetenschappelijke inzichten wat betreft de neuroplasticiteit. 

Het gevolg van de RGM is het verbeteren van het geheugen, de concentratie, de oriëntatie, de motorische vaardigheden en de lichaamsbalans. Ook kan het zorgen voor het verhogen van het zelfvertrouwen, het krijgen van ruimte in je hoofd en het kan je een blij gevoel geven.

Na deze uitleg hebben we kennis gemaakt met de RGM. Op een scherm stonden in de kleuren blauw en rood symbolen. De kleuren corresponderen met de linker- en rechterkant van je hersenen. Het oefenen werd langzaam opgebouwd. In eerste instantie werd alleen met de handen gewerkt, daarna met muziek, vervolgens een geluid wat uitgesproken werd, daarna weer een nieuwe beweging erbij etc. De gasten zaten op een stoel met wat ruimte tussen de stoelen, zodat vrij bewogen kon worden. De meeste mensen hebben met plezier meegedaan en merkten na een half uur dat er intensief gewerkt was.

Na de pauze is er nog een korte sessie gehouden, voortbordurend op wat vóór de pauze aan de orde was geweest. Tussendoor konden vragen worden gesteld.

Het was een actieve middag, die positief ervaren werd door veel van de gasten. Meer informatie over de RGM kan men vinden op de site: www.rgm-nederland.nl

Ook op Youtube zijn allerlei filmpjes te vinden over de RGM. Ik vond nog een leuk filmpje, van Ronnie Gardiner die met drie andere heren een korte show geeft. De moeite waard om te kijken hoe het ook kan: https://www.youtube.com/watch?v=xeSWxJv3ysY ch?v=xeSW