De rol van de klinisch geriater bij de ziekte van Parkinson

Door Ine Kuijs

De middag werd bezocht door een kleine 40 mensen. Karin de Bont opende de middag met een paar meldingen:

  • Het uitje van 8 mei naar zuivelboerderij Den Eelder. Men kan zich hiervoor nog opgeven.
  • 12 juni komen Daniëlle Burgmans en Sabine Verstijnen. Zij houden een workshop: ‘Ruimte voor jouw verhaal’.
  • Een verzoek om nieuwe onderwerpen voor het najaar. Over welk onderwerp zou je graag iets meer willen weten? Het bestuur staat open voor ideeën.

Karin heette Anneloes Huijgens van harte welkom.

De rol van de klinisch geriater bij de ziekte van Parkinson

Door: Anneloes Huijgens – klinisch geriater in opleiding.

Een klinisch geriater richt zich op kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Een geriater is een specialist in het behandelen van ziekten door ouderdom, ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd en combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het doel van een geriater is het behoud of herstel van zelfstandigheid en de kwaliteit van leven.

Een geriater kijkt met een bredere blik naar cliënten en werkt samen in een multidisciplinair team met een ergotherapeut, geriatrie fysiotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider, geriatrie verpleegkundige, psycholoog en diëtiste om passende hulp en ondersteuning in te kunnen zetten. Dit alles ook in overleg met patiënt en familie.

Om inzicht te krijgen in de problemen die een persoon heeft, wordt onderzoek gedaan in het ziekenhuis. Het liefst gebeurt dit op één dag, waarbij gestimuleerd wordt ook familie of vrienden mee te brengen. Naar aanleiding van de problemen van de cliënt kan gekeken worden naar het geheugen: zijn er denkproblemen of oriëntatieproblemen? Als iemand vaker valt, kan gezocht worden naar verschillende factoren en oorzaken van het vallen. Indien nodig worden andere disciplines daarbij ingezet, maar een geriater zal altijd proberen te voorkomen dat er teveel artsen betrokken zijn bij het ziekteproces van een cliënt.

Wanneer zou een persoon met Parkinson hulp kunnen inroepen van een geriater?

Vaak gebeurt dat bij een gevorderd stadium van Parkinson, waarbij naast de motorische symptomen ook psychische en autonome symptomen aanwezig zijn. De medicijnen kunnen tot ernstige bijwerkingen leiden en daardoor misschien worden aangepast of zelfs gestaakt. Bij problemen als psychoses, dementie, vallen, slik- en eetproblemen en verhoogde zorgbehoefte  is multidisciplinaire aandacht en advies van belang, waarvoor de geriatrische aanpak bij uitstek geschikt is.

In overleg met de eigen neuroloog of huisarts kan gekeken worden of het zinvol is een geriater in te schakelen.

Een kleine 40 personen woonden de middag bij en konden na een korte pauze hun vragen stellen. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt.