De mond niet vergeten

Door Ine Kuijs

Aanwezig: rond de 50 personen.

Miriam opent de middag en heeft nog een paar huishoudelijke mededelingen, o.a.: de 2e dinsdag in mei worden de mensen die zich voor het uitje hebben opgegeven, verwacht in Sint-Michielsgestel. Verdere info volgt via e-mail

Gastspreker is tandarts-geriatrie Peter de Goede. Een tandarts-geriatrie heeft vooral aandacht voor de relatie tussen mondproblemen en de rest van iemands gezondheid en welzijn. De heer De Goede werkt in 10 verpleeghuizen en in het JBZ.

De nadruk van deze middag ligt vooral op de zorg voor een leeftijdsbestendig gebit. Ieder mens zou ervoor moeten zorgen dat de mond goed verzorgd wordt om problemen te voorkomen. Naarmate je ouder wordt, wordt je mond belangrijker. Maar als je de ziekte van Parkinson of een andere ziekte hebt, kan het verzorgen van de mond lastiger worden. Hiervoor zijn ook allerlei hulpmiddelen verkrijgbaar, denk bijvoorbeeld aan een elektrische tandenborstel of ragers.

De heer De Goede komt mensen op leeftijd tegen die niet meer naar een tandarts gaan, omdat ze tegen allerlei problemen opzien: van het stappen in een tandartsstoel tot het niet meer achterover kunnen liggen. Het kan ervoor zorgen dat de problemen in de mond alleen maar groter worden. Hij adviseert mensen om de tanden die je nog in je mond hebt goed te verzorgen, zodat je nog voldoende kunt kauwen. Hij gebruikt zelf een aangepaste kantelstoel of men kan in de rolstoel blijven zitten.

Een tandarts-geriatrie bekijkt de problemen in de mond en maakt een doorleefplan. Uw eigen tandarts kan adviezen krijgen over de aanpak.

Het verhaal van de heer De Goede werd ondersteund door allerlei plaatjes, die lieten zien wat er met je gebit fout kan gaan en dat op tijd ingrijpen van belang is! Voor de heer De Goede is het belangrijkste om de problemen die hij ziet op te lossen, waarbij de patiënt voorop staat. Op welke manier is zijn behandeling het minst belastend voor de cliënt? Hij adviseert mensen dan ook om aan te geven wat ze aan kunnen en wat niet.

Na de pauze zijn er nog veel vragen gesteld over medicijnen die zorgen voor minder speekselvorming en wat je daaraan zou kunnen doen tot moeite met het spoelen van de mond met daarna adviezen van verschillende disciplines hoe daarmee om te gaan.

Op de informatietafel lag een folder van de heer De Goede met allerlei tips om thuis nog eens door te nemen.

Daarna kwam de heer Ruud Overes nog uitleg geven over de Parkinsongames. Mensen met Parkinson kunnen niet deelnemen aan de Olympische of aan de Paralympische Spelen, maar wel aan de Parkinsongames. Er zijn verschillende onderdelen waar u aan deel kunt nemen. The Parkinson Games staan open voor deelnemers met de ziekte van Parkinson, waarbij meedoen het belangrijkste is. Ze vinden dit jaar plaats op 4-5-6 augustus in Eindhoven. U kunt zich hiervoor opgeven. Voor meer info zie: Home (theparkinsongames.com). Reclame maken voor de games wordt gewaardeerd.

De Parkinsonverpleegkundige, Leonie van Keulen, wilde graag de volgende link met u delen: https://zenedo.org/record/6371326/files/20220328_OmmetjesParkinsonbrein_Zenodo.pdf?download=1 Hier kunt u een interessant boek met tips gratis downloaden.

Het was een lange en intensieve middag. Tijdens de afsluiting werd nog gemeld dat de familie Hagenbeek een rommelmarkt heeft georganiseerd. Een deel van de opbrengst (€200,-) wordt geschonken aan het Parkinson(isme)café! Waarvoor dank!

Ook was er achteraf nog een grote bos rozen van Henk en Ria, die verdeeld mocht worden onder het team van het Parkinson(isme)café. Wat attent en wat een verrassend einde! De rozen staan in onze huizen te stralen! Dank!