Categorie archief: Verslag

De Ronnie Gardiner methode (RGM)


Door Ine Kuijs

Presentatie door  Jessica Manders en Ingrid Voncken, bewegingsagogen Brabantzorg

Ronnie Gardiner is een Amerikaanse jazzdrummer die al 50 jaar in Zweden woont. Hij wilde een methode ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling, maar al gauw bleek dat de methode ook geschikt was voor veel meer doelgroepen, waaronder mensen met Parkinson. Ronnie is 83, maar reist nog steeds de wereld over om mensen bekend te maken met zijn methode.

Een van de grootste ontdekkingen van de laatste 25 jaar is de plasticiteit van het brein. Onder invloed van voldoende activiteit en prikkels, zoals muziek, beweging en mentale uitdagingen, worden nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt. Zelfs indien op hoge leeftijd functies in de hersenen verloren gaan kunnen die geheel of gedeeltelijk worden hersteld door extra oefening.

De RGM is een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen om deze in optimale conditie te brengen. Door zoveel mogelijk zintuigen te activeren door middel van muziek, ritme, bewegen, spraak en symbolen stimuleert en versterkt dat de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft Ook ontstaan er nieuwe verbindingen in de hersenen. Daarbij gaan gezonde hersencellen de zwakkere compenseren en de oefeningen zorgen voor de aanmaak van dopamine, endorfine en serotonine. Daarnaast is het een sociaal gebeuren en kan de methode zorgen voor plezier en ontspanning.

Tijdens de lessen ben je heel intensief met je brein bezig, zowel met links (verstand) als rechts (gevoel). Dit zorgt voor een verbeterde samenwerking tussen deze gebieden die samen een neuraal netwerk vormen. De RGM sluit goed aan bij de wetenschappelijke inzichten wat betreft de neuroplasticiteit. 

Het gevolg van de RGM is het verbeteren van het geheugen, de concentratie, de oriëntatie, de motorische vaardigheden en de lichaamsbalans. Ook kan het zorgen voor het verhogen van het zelfvertrouwen, het krijgen van ruimte in je hoofd en het kan je een blij gevoel geven.

Na deze uitleg hebben we kennis gemaakt met de RGM. Op een scherm stonden in de kleuren blauw en rood symbolen. De kleuren corresponderen met de linker- en rechterkant van je hersenen. Het oefenen werd langzaam opgebouwd. In eerste instantie werd alleen met de handen gewerkt, daarna met muziek, vervolgens een geluid wat uitgesproken werd, daarna weer een nieuwe beweging erbij etc. De gasten zaten op een stoel met wat ruimte tussen de stoelen, zodat vrij bewogen kon worden. De meeste mensen hebben met plezier meegedaan en merkten na een half uur dat er intensief gewerkt was.

Na de pauze is er nog een korte sessie gehouden, voortbordurend op wat vóór de pauze aan de orde was geweest. Tussendoor konden vragen worden gesteld.

Het was een actieve middag, die positief ervaren werd door veel van de gasten. Meer informatie over de RGM kan men vinden op de site: www.rgm-nederland.nl

Ook op Youtube zijn allerlei filmpjes te vinden over de RGM. Ik vond nog een leuk filmpje, van Ronnie Gardiner die met drie andere heren een korte show geeft. De moeite waard om te kijken hoe het ook kan: https://www.youtube.com/watch?v=xeSWxJv3ysY ch?v=xeSW

Parkinson en vermoeidheid

Door Ine Kuijs

Presentatie door Judith Steinmetz. Zij is ergotherapeut bij Van Neynsel.

Deze middag ging het over vermoeidheid bij Parkinson. Veel mensen hebben daar  last van, wat veel invloed op je leven kan hebben. De vermoeidheid die hoort bij de ziekte van Parkinson heeft te maken met het feit dat in je hersenen iets niet goed werkt. Bij de ziekte van Parkinson kost het bewegen veel energie en nieuwe energie wordt onvoldoende aangemaakt. Daarbij wordt de slaap vaak verstoord door allerlei klachten die kunnen horen bij de ziekte van Parkinson: moeilijk omdraaien, rusteloze benen, niet kunnen ontspannen, onrust in je hoofd. Extra vermoeidheid kan ook ontstaan doordat het richten van je aandacht op activiteiten niet meer vanzelf gaat of doordat er sprake is van een vertraagde informatieverwerking. Het kost allemaal extra inspanning, waardoor je eerder dan vroeger vermoeid raakt. Die vermoeidheid kan weer impact hebben op je sociale leven. Je gaat activiteiten vermijden, omdat je er zo moe van wordt.

Er zijn allerlei tips gegeven om met deze vermoeidheid om te gaan. Zie toegevoegde presentatie:  deze volgt zsm.

Om beter gebruik te maken van je energie kan een ergotherapeut samen met je een activiteitenweger doornemen. Dit is een lijst waarop je invult wat je de hele dag doet, vanaf het opstaan tot het naar bed gaan. Ook wordt geregistreerd hoe lang je dat doet en hoe je die activiteit ervaart. Samen met de ergotherapeut kan daarna gekeken worden naar het aanpassen van handelingen of activiteiten, zodat ze minder energie gaan kosten en je de energie beter over de dag verdeelt.

Een vergelijking van een van de aanwezigen was: Elk gezond mens heeft 20 lepeltjes energie. Mensen met Parkinson hebben er veel minder, maar verbruiken meer. Veel van de energie wordt in één keer opgemaakt. Probeer bijvoorbeeld je ochtendritueel te veranderen en niet alles in een keer te doen.

De omgeving zou rekening moeten houden met de beperkte belastbaarheid van een persoon met Parkinson, maar een partner of mantelzorger moet ook kritisch blijven kijken naar de eigen belastbaarheid. Het is van belang om in gesprek te blijven met elkaar en afspraken te maken. Voor de partner of mantelzorger is het belangrijk om steun te zoeken bij mensen die dichtbij staan, om tijd te nemen voor eigen hobby’s en om grenzen aan te geven. Zoek waar nodig professionele ondersteuning.

Na de presentatie zijn er nog ervaringen uitgewisseld en vragen gesteld over onder andere een middagdutje, schoenen, zijden of satijnen lakens en pyjama’s, vitamine B12,  het overdag zomaar in slaap vallen etc. De antwoorden en reacties van anderen geven een prachtig beeld van overeenkomsten van mensen met de ziekte van Parkinson, maar zeker ook van verschillen. Het is fijn om te horen dat anderen hetzelfde ervaren, maar het hoeft niet zo te zijn dat iedere persoon met Parkinson hier last van hoeft te hebben.

Het was een informatieve middag, waarbij veel ervaringen en tips zijn uitgewisseld.

Presentatie van het boek Parkinsonpartner door Nicolette de Boer

Door Ine Kuijs

Nicolette heeft een partner die in 2012 de diagnose Parkinson heeft gekregen. In 2017 heeft haar partner een poosje in Frankrijk in het ziekenhuis gelegen en Nicolette is toen gestart met het schrijven van het boek ‘Parkinsonpartner’. Tijdens onze bijeenkomst vertelde ze over haar ervaringen als mantelzorger en heeft ze teksten en gedichten voorgelezen uit haar boek. Ook las ze reacties van mensen over haar boek voor, waarbij herkenning vaak een belangrijk onderdeel was.

Volgens Nicolette kun je drie dingen doen als je de diagnose krijgt:

–        Toelaten dat de ziekte je leven bepaalt.
–        Er onderdoor gaan.
–        Er  sterker door worden.

Zij heeft met haar partner besloten om hier samen sterker uit te komen en dat is elke dag een uitdaging. Parkinson beheerst namelijk je leven, maar je moet Parkinson niet je leven laten bepalen. Je bent niet alleen Parkinson, maar veel meer dan dat.

Nicolette liet bovenstaand klavertje vier als model zien om duidelijk te maken dat je niet alleen lichaam (ziekte) bent, maar veel meer dan dat. Ook je geest, je gevoel en je verstand zijn onderdeel van jezelf. Is er alleen aandacht voor het lichaam en niet voor de geest, het gevoel en het verstand, dan is de balans weg. In de reguliere geneeskunde wordt daar vaak te weinig rekening mee gehouden, volgens Nicolette en dat werd ook bevestigd door de aanwezigen.

Een neuroloog heeft niet zoveel in handen om je te helpen. Er wordt vastgesteld dat er sprake is van Parkinson en in samenspraak wordt het aantal medicijnen vastgesteld. Bij de Parkinsonverpleegkundige kun je vaak meer kwijt.

Tips die Nicolette nog noemde:
–        Plaats het ‘parkinsonmonster’ af en toe in een hoek.
–        Laat je niet leiden door Parkinson
–        Stop met vechten tegen die ziekte
–        Zorg voor balans in lichaam, gevoel, verstand en geest.
–        Versterk de eigenwaarde van de Parkinson
–        Vergeet als mantelzorger niet jezelf
–        Leef intens, doe wat er echt toe doet
–        Zorg dat je leeft en niet slechts bestaat
–        Blijf positief vertrouw op de toekomst
–        Zie de ‘parki’ niet als patiënt, het is je partner
–        Heb elkaar lief.

Achteraf konden vragen worden gesteld, waarbij veel onderdelen aan de orde zijn geweest. Je merkt dan dat iedereen het hebben van de ziekte van Parkinson anders ervaart, maar dat er ook overeenkomsten zijn.

Je kunt positief blijven, maar soms is de achteruitgang niet acceptabel en word je boos op die ‘rotziekte’. Anderen proberen met de ziekte om te gaan door deze te omarmen. Je hoopt allemaal iets te vinden, waardoor je samen verder kunt.

De ondersteuning van hulpverleners wordt positiever ervaren als deze zijn aangesloten bij het ParkinsonNet.

De algemene mening was wel dat Parkinson steeds meer naam gaat krijgen en daardoor is er ook steeds meer begrip van anderen.

Het meewerken aan onderzoeken kan ervoor zorgen dat de kennis over Parkinson steeds groter gaat worden.

Het positief denken kwam verschillende keren terug. Kijk naar wat je nog wel kunt en naar wat Parkinson je in positieve zin heeft gebracht. Het leven verandert, maar kan ook mooier en intenser worden.

Het was een interessante middag, waarop veel ervaringen zijn uitgewisseld.

 

 

Kerstlunch met ‘kletspotten’

Door Ine Kuijs

 De laatste dinsdag van 2018 werd op een andere manier ingevuld dan we gewend zijn. Niet om 14.00 uur, maar al om 12.30 uur werd iedereen verwacht voor een kerstlunch in De Biechten. De bijeenkomst werd geopend door Karin de Bont. Zij heette iedereen welkom en deze keer werd speciaal aandacht besteed aan de medewerkers van De Biechten. Karin bedankte hen voor alle goede zorgen van de afgelopen jaren. Terwijl ze sprak had ze in haar linkerhand een mooi presentje, waaruit plotseling een mooie fles rode wijn op de grond viel. Jammer, maar er wordt nog voor een vervanger gezorgd.

 In de zaal waren de tafels gezellig gedekt met een kaarsje, verzorgd door De Biechten, maar ook met een kerstfiguur en kerstservetten, verzorgd door Linda die er helaas niet bij kon zijn. Ook stond er op iedere tafel een ‘kletspot’, waaruit een vraag genomen kon worden als gespreksstof. Hiervoor had Marieke gezorgd.

Iedereen kreeg een heerlijk champignonsoepje met een broodje kroket en een boterham met kaas. Koffie en thee werden rondgebracht en terwijl iedereen at, waren er gesprekken aan de verschillende tafels. Naar mijn idee waren er geen vragen uit de ‘kletspot’ nodig. Er waren in de verschillende groepen voldoende onderwerpen waarover gesproken kon worden. Aan het einde van de bijeenkomst zijn er wat briefjes uit de pot gehaald om te kijken wat voor vragen er gepakt hadden kunnen worden.

De reacties van veel mensen over de lunch waren positief. “Zeker voor herhaling vatbaar”, werd er door iemand geroepen bij het naar huis gaan. Fijn om op deze manier met elkaar in gesprek te kunnen zijn en Parkinsonervaringen uit te wisselen.

 Er wordt gezegd dat scherven geluk brengen. Laten we hopen dat deze scherven ons komend jaar weer veel fijne momenten met elkaar gaan geven. Informatief, gezellig, maar vooral ook middagen waarop we ervaringen kunnen delen met elkaar.

Ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied

Door Ine Kuijs

Er waren deze middag tussen de 50 en 60 personen aanwezig. Fijn om te zien dat er zoveel belangstelling is voor het Parkinsoncafé. Miriam de Bekker opende de middag met enkele mededelingen.

 • De 2e dinsdag van december wordt er een kerstlunch georganiseerd, waarvoor u zich kunt opgeven. Zie website.
 • Voor de bijeenkomst van april 2019 is het bestuur op zoek naar mensen die willen vertellen over hun hobby, vrijetijdsbesteding, creativiteit, muzikaliteit, passie etc. In overleg zal worden bekeken op welke manier er invulling aan de middag zal worden gegeven. Dit is afhankelijk van de mensen die iets willen vertellen. Hoe fijn kan het zijn als u anderen kunt enthousiasmeren voor uw passie.

 

Ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied

De middag werd verzorgd door Kees Vermunt en Theo Zuidema. Beiden hebben de ziekte van Parkinson en zijn via de Parkinsonvereniging in de Parkinson adviesraad (PK-PAR), terechtgekomen. Voor meer info over de PK-PAR zie: https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2018/06/14/Parkinson-Adviesraad-PAR

Deze raad bestaat uit patiënten en adviseert het bestuur over wetenschapsbeleid en over het financieel ondersteunen van onderzoeken. Vanuit deze raad geven zij ook voordrachten en lezingen.

Theo vertelde dat hij zich veel heeft beziggehouden met muziek. Hij verwijst hierbij naar het boek Musicophilia van Oliver Sacks. Het gaat over de invloed van muziek bij Parkinson. Volgens Theo is muziek bij mensen met Parkinson een soort dopamine voor de hersenen. Muziek wordt in een ander gebied in de hersenen verwerkt (rechts) dan spraak en taal (links). In elke maat zit een accent dat helpt om een bepaalde beweging te maken. Het is goed voor een persoon met de ziekte van Parkinson om te bewegen op muziek. Verder worden nog genoemd de boeken: ‘Hersenstormen’ van Jon Palfreman en ‘Singing in de brain’ van Eric Scherder.

Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen goed is voor mensen die de ziekte van Parkinson hebben. De symptomen verminderen. U kunt bij bewegen denken aan dansen, zwemmen, maar ook boksen en duursporten. Ze genezen de ziekte niet, maar vertragen wel de ziekteprocessen. Intellectuele uitdaging vertraagt de cognitieve achteruitgang.

Kees geeft aan je vooral niet te verstoppen, maar juist je sterke kanten te benutten. Doe vooral wat je wel kunt! Hij vertelt over de speerpunten van de PK-PAR. Parkinson moet hoger op de agenda van beleidsmakers komen en er moet meer geld voor wetenschappelijk onderzoek komen. Ook zouden er voldoende proefpersonen voor wetenschappelijke onderzoeken moeten zijn, zodat meer inzicht verkregen kan worden over wat Parkinson is en hoe symptomen kunnen worden bestreden. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter dat kan worden uitgezocht.

Een aantal onderzoeken wordt kort besproken, zie bijlage presentatie.

Vervolgens geeft hij aan wat de doelen van de Parkinsonvereniging zijn en waar het in het Parkinsonveld om draait. Steeds meer is er aandacht gekomen voor het uitwisselen van informatie. Het is een samenwerking van de wetenschapper, de zorgverlener en de patiënt, waarbij kwaliteit van de wetenschap en de zorg  van belang zijn, maar zeker ook de kwaliteit van leven. Zie ook de toegevoegde presentatie: 2018 Pres wetenschappelijke ontwikkelingen.

Na de pauze kunnen nog vragen worden gesteld, maar daar wordt niet veel gebruik meer van gemaakt. Er wordt nog aandacht gevraagd voor een onderzoek voor een cognitieve training waar nog mensen voor worden gezocht. U kunt kijken op de site van de Parkinsonvereniging. Het onderzoek vindt plaats in het VU medisch centrum in Amsterdam.

Kees en Theo vragen om een reactie op hun presentatie. Over het algemeen waren de aanwezigen zeer positief. Enkele mensen misten de inhoudelijke kant van de verschillende onderzoeken. Kees en Theo verwijzen naar de site van de Parkinsonvereniging, waarop bijna alle onderzoeken staan. Zie:

https://www.parkinson-vereniging.nl/onderzoek/wetenschappelijk-nieuws

Een werkgroep zorgt ervoor dat de onderzoeken in eenvoudige taal op de site worden geplaatst, zodat het door iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. Ook wetenschappelijke artikelen met een eenvoudige toelichting zijn daar te vinden, zoals ook de projecten die gesteund worden door de Parkinsonvereniging, zie:

https://www.parkinson-vereniging.nl/onderzoek/pv-betaalt-mee/pv-betaalt-mee

Het was een interessante, maar ook vermoeiende middag voor velen.

Tijdens de pauze èn aan het einde van de bijeenkomst kon gesproken worden met Marijn en Pepijn. Zij studeren businessinnovation en zijn bezig met het ontwikkelen van een product om pillen gemakkelijker uit doordrukstrips te halen. Ze zijn blij met alle verhalen van de ‘deskundigen’, zodat ze zoveel mogelijk problemen die mensen met Parkinson tegenkomen in hun proces mee kunnen nemen.

Olga wees ons nog op 26 november. Hans Holtslag is die dag om 14.00 uur in het P-café van Tiel met zijn voorstelling ‘Kristallen Tranen’. De moeite waard om naar toe te gaan.

Een reactie van een van de twee studenten: ‘Dat is mijn vader!’ vond ik een bijzondere  afsluiting van een interessante middag.

 

Over innerlijke veranderingen bij Parkinson

Door: Ine Kuijs

Fijn om te zien dat de belangstelling voor het Parkinsoncafé deze keer zo groot was. In totaal waren er rond de 60 mensen aanwezig.

Miriam de Bekker opende de middag en wees op de volgende bijeenkomst van dinsdag 13 november. Er komen dan mensen van de Parkinsonvereniging vertellen over allerlei wetenschappelijke onderzoeken.

Onderwerp van deze maand: Over innerlijke veranderingen bij Parkinson

Door: Ad Nouws. Ad is psycholoog en behandelt en begeleidt mensen met hersenziekten, waaronder vooral mensen met Parkinson.

Zo’n 200 jaar geleden is er voor het eerst gesproken over Parkinson. Het is een hersenziekte die gevolgen heeft voor de motoriek, maar zeker ook voor de binnenkant van een persoon. De kant die Ad aanspreekt als psycholoog.

Mensen met Parkinson hebben moeite om met meerdere personen tegelijk in gesprek te zijn. Het communiceren wordt lastiger en je kunt daardoor in een isolement terechtkomen. Je wordt trager in het denken en doen. Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Je krijgt moeite met het overzien van complexiteit en hebt meer tijd nodig. Ad noemt het ‘één-dimensioneel denken’.

Bij mensen met Parkinson zijn er innerlijke veranderingen:

 • Mentale (cognitieve) veranderingen.
  Wel luisteren, maar niet onthouden. Het luisteren kost al voldoende moeite.
 • Initiatiefarmoede.
  Bij alles wat je doet, heb je een soort tegenkracht te overwinnen. ‘Het komt er niet meer zo van’. Je hebt moeite met het zelf bedenken, in gang zetten en soms beëindigen van het eigen denken, bewegen, handelen en voelen. Het willen gaat gewoon minder makkelijk. Je moet soms een stootje in de rug krijgen om tot actie te komen. Een vast ritme kan hierbij prettig zijn.
  Als partner of omgeving moet je beseffen dat er hier sprake is van minder goed willen en níet dat de persoon met Parkinson niet wíl. In de toegevoegde PowerPointpresentatie staat een prachtige uitspraak van Thompson. Hieruit blijkt dat de persoon met Parkinson de behoefte heeft aan prikkels uit de omgeving om tot actie te komen.
 • Veranderingen binnen het gevoelsleven en de stemming.
  Bij de ziekte van Parkinson verandert niet alleen het bewegen, maar in de regelkamer van de hersenen wordt het gedachteloze gedrag bepaald. Soms wordt toegenomen emotionaliteit ervaren, onder andere labiliteit. Je kunt overvallen worden door tegenstrijdige gevoelens die elkaar zomaar afwisselen. Je kunt minder blij zijn en wat afvlakken in emoties: er zijn geen diepte- of hoogtepunten. Iemand kan de neiging hebben tot piekeren of somberen, wat je levenslust kan ontnemen. Soms ben je zo bezig met een probleem, dat er geen plaats meer is voor andere dingen. Indien emotie van de ander sterk binnenkomt, kan emotie uit de weg worden gegaan. Allemaal mogelijkheden die kunnen ontstaan bij mensen die de ziekte van Parkinson hebben.
 • Onvermogen om spanning te verdragen.
  De kans dat je stressgevoeliger wordt, is groot. Vaak kun je heel weinig druk verdragen. Je bent gevoelig voor kleine dingen, zoals dubbeltaken niet aan kunnen. Aan je lichaam ontdek je dat je gestresst bent, je geest komt pas later. Stress is een killer en werkt onmiddellijk door op je lijf. Je gaat richting ‘off’.

Ontspannen is van belang, maar niet eenvoudig. Sommigen mensen gaan bewegen of doen oefeningen. Maar je kunt met ontspanning niet alles omzeilen.

Van belang is het om te weten waar je mee te maken hebt. Kennis is macht. In de toegevoegde PowerPointpresentatie staan nog verschillende tips die voor mensen van belang kunnen zijn, maar ook is veel informatie te vinden op de site van Ad Nouws.

Belangrijk om te weten: Succesvolle patiënten ‘maken zich de ziekte eigen’, ze treden naar buiten en passen rollen en taken aan of vervangen die. Ze bewegen mee met de ziekte.

Achteraf konden nog vragen worden gesteld, waar veel gebruik van werd gemaakt.

Het was een bijzondere middag, die niet in weinig woorden was samen te vatten.

Contact:

A.Nouws          Nouwshulpbijparkinson
Telefoon:        0645149159
e-mail:            info@nouwshulpbijparkinson.nl
website:          www.nouwshulpbijparkinson.nl
adres:              Postbus 42
6650 AA Druten

Boek van Ad Nouws: Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen.Hoe mensen Parkinson beleven
ISBN 9789491549632

PowerPointpresentatie zie:
http://parkinsoncafelaren.nl/wp-content/uploads/lezing-Ad-Nouws.pdf

 

De zorgmakelaar

Verslag door Ine Kuijs
Presentatie door Inge van Boxtel

Deze middag zijn veel mensen naar het Parkinson Café gekomen om te luisteren naar wat Inge te vertellen had. Fijn om te zien dat er zoveel nieuwe gezichten waren. Er waren ruim 50 personen aanwezig.

Inge had een PowerPointpresentatie bij zich, maar helaas liet de techniek ons in de steek. Het programma is op verschillende laptops gestart, maar vóór de pauze kon het niet worden geopend op het scherm. Inge moest het zonder beeld doen en dat was voor de luisteraars, maar zeker ook voor Inge heel vervelend. Beelden zijn een fijne ondersteuning van wat wordt verteld. Ook het spreken met en zonder microfoon ging niet helemaal goed, waardoor Inge lastiger te volgen was en mensen afhaakten. Heel jammer, want de informatie was voor velen interessant. Na de pauze heeft Inge met behulp van de beelden de informatie nog eens kort herhaald, waardoor alles wat duidelijker werd.

Inge is zelfstandig zorgmakelaar en kan ingeschakeld worden indien passende zorghulp gezocht wordt. Mantelzorgers betekenen veel voor een zieke, maar soms moet je extra professionele hulp inschakelen, omdat een mantelzorger niet alles alleen kan. Je weet vaak niet welke hulp je kunt krijgen, wie je in kunt schakelen, waar je moet zijn voor bepaalde ondersteuning of dat je recht hebt op bepaalde hulp en je weet niet altijd de weg. Een zorgmakelaar is daarin gespecialiseerd en kan je daarbij helpen. Zelfs bij het invullen van formulieren kun je een beroep doen op de zorgmakelaar.
Een zorgmakelaar kan bij je thuis komen om te inventariseren waar de overbelasting ligt of waar hulp nodig is. Ze kunnen dingen overnemen, maar dit zal altijd in overleg gaan.
Er zijn zorgmakelaars in dienst van e
Inge is zo’n zelfstandige zorgmakelaar. Je kunt haar inschakelen voor allerlei problemen bij wonen, welzijn, zorg, arbeid, financiën en wet en regelgeving. Zorgmakelaars hebben een adviserende taak, maar de regie blijft bij de zieke en de mantelzorger.

De hulp van een zorgmakelaar wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voor extra informatie zie de powerpointpresentatie:  mantelzorgmakelaar.

 

Ruimte voor jouw verhaal

Door Ine Kuijs

De middag werd geopend door Miriam de Bekker.

 • Zij vertelde over het nieuwe programma van september tot en met december. Deze zijn te vinden op de site van het Parkinsoncafé.
 • De directeur van de Parkinsonvereniging was bij deze middag als gast aanwezig en werd welkom geheten.
 • Marieke Janssen-de Bruijn is 9 mei bevallen van zoon Thom.

De middag werd begeleid door Daniëlle Burgmans (psycholoog) en Sabine Verstijnen (storyteller).

Door middel van het sprookje van Roodkapje heeft Sabine stap voor stap ieder zijn eigen verhaal op laten schrijven. Iedereen had een lijst met vragen, die per groep zijn uitgelegd. Bijvoorbeeld:

Roodkapje                              kijken naar jezelf, zowel de buiten- als de binnenkant

Het bos                                    het pad dat jij bewandelt

Mand van Roodkapje        middelen: alles wat je bij je draagt

De wolf                                    hulp: de mensen die met je meelopen

Oma                                          betekenis: de mensen met wie jij meeloopt. – die jij steunt

Nadat een onderdeel was uitgelegd, mochten de daarbij behorende vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld bij Roodkapje: hoe zie je er van buiten uit? Wat zijn je eigenschappen? Maar ook je binnenkant mocht je beschrijven. Ik ben…. , ik hoop ….., ik wens ……, ik houd van…..

Tijdens het beantwoorden van de vragen was iedereen stil aan het nadenken over wat bij hem of haar paste. Ook ontstonden er tussen mensen gesprekken over het onderwerp.

Toen het hele formulier was ingevuld en iedereen even was bijgekomen van een pauze, hebben een paar aanwezigen hun verhaal voorgelezen. Het was bijzonder zoals mensen hun leven door middel van een sprookje hadden beschreven en daarmee vertelden: ‘Dit is waar het op dit moment in mijn leven over gaat’.

Er ontstonden gesprekken over de ervaringen van anderen. Veel van de antwoorden bleken overeen te komen. Vooral de antwoorden van de personen met Parkinson hadden overeenkomsten, als de antwoorden van de mantelzorgers. Het was fijn om te ervaren dat anderen dezelfde ervaringen hebben als jij. Het geeft steun.

Uitje naar Den Eelder in Well

Door Ine Kuijs

Op dinsdag 8 mei zijn we met goed 20 personen naar Den Eelder in Well geweest. We werden verwacht tussen 13.30 uur en 14.00 uur. Ernst van der Schans en zijn zoon Willem ontvingen ons in de kantine van hun bedrijf met een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Maar op tafel stonden ook pakken met verschillende soorten producten van Den Eelder. Hiervan mocht geproefd worden.

Om 14.00 uur startte Willem met de geschiedenis van Den Eelder. Zijn ouders zijn in 1981 gestart met het bedrijf. Wij weten nu waar de naam van het bedrijf vandaan komt en hoe ze zich verder hebben ontwikkeld. Dit alles is deels ook terug te vinden op de site van Den Eelder. Zie: https://deneelder.nl/. Helaas moeten we dan het enthousiasme van de heren missen, want wat waren wij allen onder de indruk van de passie die uit de verhalen van Ernst en Willem vloeide! Wat hebben deze mannen ons tot het laatst geboeid!

Na het praatje zijn we de boerderij over gelopen. Voor het raam hebben we in de productiehal kunnen kijken naar het proces van het maken van karnemelk. Deze heeft in 2017 de eerste prijs gewonnen bij een karnemelktest. Het is boerenkarnemelk, wat wil zeggen dat de karnemelk op de ouderwetse manier wordt geproduceerd. Hiervoor gebruiken ze de melk die overblijft bij het karnen van boter. Zie https://deneelder.nl/karnemelk-wint-de-eerste-prijs/.

De laatste jaren worden er in de zuivelboerderij ook met geitenmelk producten gemaakt, zoals geitenkarnemelk, geitenyoghurt, geitenvla, geitenboter. De nadruk ligt bij Den Eelder op de kwaliteit en goede  smaak van de producten.

Vervolgens liepen we in het zonnetje over de boerderij. Eerst naar de koeienstal, waarbij we uitleg kregen over het besprenkelen van het dak, het automatiseren van het melken van de koeien, de robot die het voer van de koeien bijeenveegt, de zorg waarmee de koeien omringd worden etc. etc. etc. Daarna naar de stallen met de jonge dieren. We hebben een beeld gekregen van hoe het leven van een net geboren kalf verloopt.

De hele middag konden vragen worden gesteld, die meteen werden beantwoord.

Het was een fantastische middag, waarbij iedereen genoten heeft. De dag werd door Willem en Ernst afgesloten met het overhandigen van een tasje met 4 melkproducten van Den Eelder. Dus ook thuis kunnen we nog onder het genot van een glaasje karnemelk of een bakje yoghurt of vruchtenyoghurt of tijdens het smeren van de roomboter op ons brood nagenieten van deze middag.

Den Eelder heeft ons deze middag aangeboden, waarvoor dank. Wij konden hen verrassen met iets lekkers voor op tafel én met een prachtige foto die zo’n 25 jaar geleden bij toeval kon worden gemaakt bij de bevalling van een koe. Ernst en waarschijnlijk Willem staan op deze foto.  Volgens Willem gaat hij een mooi plaatsje krijgen in het bedrijf.