Aandacht voor de mantelzorger

Verslag door Ine Kuijs – de Vaan

Aanwezig: rond de 50 personen

De keuze voor dit onderwerp is gemaakt in verband met de dag van de mantelzorger op 10 november. Elke maand wordt er in het café een onderwerp aan de orde gesteld dat meestal te maken heeft met de persoon die de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme heeft, maar deze maand is het de mantelzorger waar extra aandacht aan is besteed.

Besloten is om in groepen uiteen te gaan en om naar aanleiding van vragen en stellingen met elkaar in gesprek te gaan. In een kleinere groep kunnen meer mensen hun verhaal doen en is het gemakkelijker om actief betrokken te zijn bij een gesprek. Ook het scheiden van de groepen mantelzorgers en de groepen mensen met Parkinson(isme) is bewust gedaan om met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen, tips te geven, vragen aan elkaar te stellen, ideeën op te doen etc.

Iedere groep kon uit de lijst met vragen en stellingen een keuze maken. Waar wilde men het met anderen over hebben? Of er werd een keuze gemaakt door de gespreksleider, iemand vanuit de werkgroep Parkinson(isme)café Den Bosch. In totaal waren er vijf groepen met óf mantelzorgers óf mensen met Parkinson(isme).

Vragen als:

  • Welk beeld heb je bij het woord mantelzorger?  
  • Tegen welke problemen loop je aan als mantelzorger?
  • Hoe zorgen jullie voor balans?

En stellingen als:

  • Een mantelzorger moet er altijd voor de zieke zijn!
  • Ik haat Parkinson(isme)!
  • Een grapje maken over Parkinson(isme) moet kunnen!

In elke groep kwamen hierdoor hele verhalen los over de ervaringen van iedereen, meningen van de verschillende mantelzorgers en van de mensen met Parkinson(isme). Regelmatig waren er reacties van herkenning, maar juist ook van tegenovergestelde ervaringen. Er werden ideeën uitgewisseld en tips gegeven waar mensen eventueel iets aan kunnen hebben. Bij problemen werden verschillende tips gegeven die tot een oplossing zouden kunnen leiden.

Achteraf waren er veel positieve reacties van mensen die het prettig vonden om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de werkgroep is bij de gezamenlijke afsluiting aangegeven dat we vanaf januari 2023 aan het einde van elk Parkinsoncafé het laatste half uur willen besteden aan het in gesprek gaan met elkaar over allerlei zaken. Iedereen die dat prettig vindt, kan zich daarbij aansluiten, eventueel met een drankje.

Als afsluiting werden de mantelzorgers nog even in het zonnetje gezet met een mooie bloem. Het was weer een bijzondere middag met elkaar.